VERENIGEN VAN VERSCHILLEN

Logo vernieuwen – huisstijl, website, magazine voor Oudervereniging Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. De vereniging vroeg Studio Sterk Merk om haar verouderde logo en huisstijl te vernieuwen. Op basis van een uitgebreide briefing is het concept Verenigen van verschillen bedacht. Oudervereniging Balans is er voor al deze verschillende kinderen, maar ook voor hun ouders en voor andere betrokken partijen als onderwijspersoneel en zorgverleners. De huisstijl is gebaseerd op op het begrip deelverzamelingen uit de wiskunde: verzamelingen kenmerken die deels overlappen en deels verschillen.

De verschillende cirkels overlappen niet alleen elkaar (voor een deel), maar ze worden ook verbonden door (het woordbeeld) BALANS. Dit verzinnebeeldt de taak van BALANS: het verbinden van de verschillende mensen en het vergroten van de slagkracht door het samenbrengen en weer verspreiden van kennis en expertise. Tegelijkertijd kunnen de ballen worden gebruikt in uitingen waarbij het balanceren (zoals door een jongleur), het in de lucht houden van verschillende ballen, tot uitdrukking wordt gebracht.

Op deze manier zorgt Balans voor perspectief voor ieder kind.

 

Logo vernieuwen | Grafische vormgeving | Huisstijl | Webontwerp | Magazine | Utrecht

logo vernieuwen Balans
logo vernieuwen
logo vernieuwen
logo vernieuwen
logo vernieuwen
logo vernieuwen